21 Kasım 2008 Cuma

Türkiye'de Radyo Alıcısı Sahipliği

Türkiye nüfusuyla ilgili son verilere göre, 70 milyon 586 bin kişiyi aşan nüfusumuzun, 12 milyon 600 bine yakını İstanbul’da ikamet ediyor. Bu rakam, toplam nüfusumuzun neredeyse yüzde 18’ine karşılık geliyor.

Bugün İstanbul’da, sadece bölgesel ve yerel yayın yapan onlarca radyo istasyonu var. Artık bırakın İstanbul’u, Türkiye’nin ya da dünyanın herhangi bir yerinde radyo yayınlarına ulaşamamak mümkün değil. Oysa radyo yayıncılığımızın henüz çok genç olduğu dönemlerde, İstanbul nüfusunun çok küçük bir yüzdesi radyo dinleyebiliyordu. Bunun sebebi, kısmen yayınların yeterince yaygınlaşmamış olması; kısmen de o zamanın lambalı radyolarının biraz pahalı olmasıydı.

Gelin eski yıllardaki duruma biraz daha yakından bakalım... 1941 yılında İstanbul’da yapılan bir sayım sonucunda, belediye sınırları içinde 30 bin 741 radyo bulunduğu anlaşılmıştı. Bunlardan, örneğin Beyoğlu’ndakilerin 12 bin 509’u elektrik akımıyla, 239’u akümülatörle işletiliyordu. Yine, İstanbul belediyesi sınırları içindeki radyo sahiplerinin 2 bin 675’i sanayici, 9 bin 367’si ticaretle meşgul, 10 bin 827’si serbest meslek adamı, 7 bin 271’i de mesleksizdi. Radyo dinleyicilerinin 7 bin 566’sının yüksek tahsilli, 4 bin 694’ünün lise, 9 bin 760’ının da ortaokul mezunu olduğu anlaşılmıştı.

İstanbullu radyo dinleyicilerinin yaş dağılımına gelince: Dinleyicilerin 22 bin 184’ü on beş yaşından küçük, 97 bin 458’i on beş yaşından büyük kimselerdi. İstanbul ilinin toplam dinleyici sayısı, 123 bini ancak geçiyordu.

1941 yılında İstanbul nüfusunun 1 milyonu bulduğunu göz önünde tutarak, bundan 67 yıl önce radyo yayınlarının nüfusun ne kadar küçük bir bölümüne ulaşabildiğini anlamış oluyoruz...

Hiç yorum yok: